Політика конфіденційності


I. Загальні принципи прийнятої Політики Конфіденційності

1. Ми дбаємо про конфіденційність та безпеку персональних даних користувачів веб-сайту www.flexee.eu (далі: Веб-сайт). У зв’язку з цим ми керуємося принципами на основі ниже представлених актів

 1. Закон про захист персональних даних з дня 10 травня 2018 року;
 2. Закон про надання електронних послуг з дня 18 липня 2002 р.;
 3. Закон з дня 16 липня 2004 року – Закон про телекомунікації;
 4. Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) нр. 2016/679 з дня 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо використання персональних даних та про їх вільне переміщення, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (GDPR),

2. Адміністратором персональних даних осіб, які користуються Веб-сайтом, є Flexee sp.z o.o. зі штаб-квартирою вул. Emilii Plater 53 у Варшаві (00-113), зареєстрований у Реєстрі підприємців Національного судового реєстру за номером 0000873371, NIP 7011008724, (далі званим: АПД).
2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony internetowej jest Flexee sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie (00-113), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000873371, NIP 7011008724,
(dalej także jako: ADO).

3. Політика Конфіденційності визначає наступне:

 1. обсяг і методи використання персональних даних користувачів Веб-сайту,

 2. можливість доступу до цих даних,

 3. способи використання цих даних,

 4. політика використання файлів cookie на Веб-сайті.

II. Способи збору даних користувача

1. Ми прагнемо якнайкраще достосувати послуги, які ми надаємо, до потреб користувача та спростити користувачам зв'язок з нами. Для цього ми збираємо різні дані користувача. Ми збираємо та обробляємо дані, які надає нам користувач, і дані, надані нам особами третіми для надання послуг. Ці дані збираються автоматично за допомогою файлів cookie і даних для входу до аплікаціі, в спосіб який описаний нижче.

2. Підставою для обробки персональних даних Користувача є:

 1. обробка даних, необхідна для виконання договору, стороною якого є особа-власник даних, або для прийняття заходів на запит власника даних до укладання договору; або

 2. надання згоди власника даних на їх використання; згода виражається шляхом зазначення відповідного відповідного місці в процесі покупки. Згода на обробку даних також може бути виражена в маркетингових цілях, і така згода може бути відкликана в будь-який час; або

 3. обробка даних персональних є необхідна для цілей, які виникають з законних інтересів, які переслідує адміністратор або третя сторона, за винятком випадків, коли ці інтереси переважають поставлені цілі або порушують основні права і свободу власника даних, які потребують захисту персональних даних, зокрема, коли власником даних є дитина.

У зв'язку з обробкою Ваших персональних даних ви маєте наступні права:

 1. Право на доступ до персональних даних. Ви маєте право отримати від нас інформацію про спосіб обробкм Ваших персональних даних. Ви також маєте право на доступ до цих персональних даних, копії даних, а також інформації, яка детально розглянута в ст. 15 § 1 GDPR.

 2. Право на випралення персональних даних. Ви маєте право вимагати від нас негайного виправлення Ваших особистих даних, якщо вони не правильні. Ви також маєте право вимагати, щоб ми доповнили будь-які неповні персональні дані.

 3. Право на видалення персональних даних. Ви маєте право в будь-який час вимагати негайного видалення ваших персональних даних. Обробка даних до моменту відкликання Користувачем згоди залишається законною. Ваші дані також будуть видалені, коли не будуть більше потрібні для досягнення цілей, для яких вони були зібрані або оброблені, або коли Ви не виразили згоду на обробку Ваших даних, тому нас немає законних підстав для їх обробки, також якщо ми обробили ваші персональні дані не згідно з правом, ми повинні їїх видалити, щоб виконати юридичні зобов’язання, покладені на нас; також якщо Ви відкликаєте згоду, яка є основою для обробки Ваших даних, і ніяких інших правових підстав для обробки не буде.

 4. Право до обмеження обробки персональних даних. Ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних у таких випадках:

  1. якщо ви сумніваєтеся в првильність Ваших персональних даних, які ми обробляємо,

  2. якщо ми обробляємо Ваші персональні дані не згідно з законом, а Ви не бажаєте щоб дані були виделені, вимагаючи натомість обмежити їх використання,

  3. якщо нам більше не потрібні Ваші персональні дані для цілей їх обробки, але вони потрібні Вам для висунення, підтвердження або захисту своїх претензій

  4. якщо Ви не погоджуєтесь на обробку Ваших персональних даних.

 5. Право на перенесення даних. Ви маєте право отримати від нас свої персональні дані або дозволити нам надіслати ваші персональні дані іншому адміністратору в загальновживаному форматі, якщо передача технічно можлива.

 6. Запит про вищезазначені права може бути висланий за допомогою електронної пошти за адресою: hello@flexee.eu, або традиційною поштою на адресу Адміністратора із всказанням запиту та його обґрунтуванням.

 7. Запит розглядається відразу, і не пізніше 30 днів з дня його отримання. Якщо Ви вирішите скористатися вищезазначеними правами, ми надамо вам інформацію про розгляд вашого запиту без зайвої затримки, але не пізніше 30 днів з дня його отримання.

 8. Право на внесення скарги до вищого органу. Якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних порушує законодавство, Ви маєте право подати скаргу до вищого органу – Голови Управління із захисту персональних даних.

 9. Під час відвідування нашого Веб-сайту автоматично збираються дані про відвідування, наприклад, IP-адреса користувача, доменне ім’я, тип браузера, тип операційної системи. тощо (дані для входу). Дані, зібрані автоматично, можна використовувати для аналізу пошуку потреб користувачів на Веб-сайті, збору демографічних даних про наших користувачів або для персоналізації вмісту наших веб-сайтів з метою його покращення.

III.Обсяг даних, зібраних про користувача через Веб-сайт, та спосіб їх використання

1. Обсяг обробки даних залежить від згоди, наданої користувачем, або виконання іншої умови, що дозволяє обробку персональних даних. Такими умовами є, зокрема, виконання договору, який пов’язує нас із користувачем, або маркетинг власних продуктів відповідно до принципів, заміщених у правових актах, зазначених у пункті І.

2. У разі деяких продуктів і послуг ми можемо попросити надати більш детальний обсяг персональних даних. У цьому випадку цілі обробки будуть зазначені одночасно з відповідною формою для реєстрації додаткових персональних даних.

3.Персональні дані клієнта можуть використовуватися, зокрема, для таких цілей:

 1. надання послуг,

 2. маркетингова діяльність, у тому числі за допомогою електронних комунікацій, включаючи аналіз потреб користувачів, аналіз ринку,

 3. надсилання інформаціі або SMS,

 4. створення баз даних користувачів тільки для використання суб'єктом, з яким укладено договір, або бізнес-партнером Flexee sp.z ooo з умовою, що він буде укладено договір про спільне адміністрування персональних даних з адміністратором даних або договір про обробку персональних даних з адміністратором,

 5. покращення пропозиції наданих послуг та змісту Веб-сайту,

 6. для інших цілей, зазначених у цій політиці конфіденційності або в статуті.

4. Як адміністратор персональних даних, ми можемо надавати персональні дані Користувачів, на підставі окремого Договору про доручення обробки персональних даних, зокрема це стосується таких послуг, як хостинг-провайдер, надання послуги електронної пошти, для системи прямого маркетингу, для органи державної влади - в межах яких Адміністратор зобов'язаний надавати дані. Крім того, дані, отримані з виповнених анкет, під час реєстрації та замовлення можуть бути передані за межі Європейської економічної зони, на підставі Договору про доручення обробки персональних даних. Належний рівень захисту даних Користувача, у тому числі шляхом використання відповідних гарантій, забезпечує участь цих суб’єктів у Конфіденційній умові ЄС-США, встановленій виконавчим рішенням Європейської Комісіїб яка описана як набір правил, що гарантують належний захист конфіденційність Користувача та угода Адміністратора з цим суб’єктом, що забезпечує належний захист персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства. Користувач визнає, що його персональні дані також можуть бути передані уповноваженим державним органам у зв’язку з їх розглядом, на їх вимогу та після виконання умов, що підтверджують необхідність отримання таких даних від нас.

IV. Заходи захисту персональних даних

Інформація про користувачів обробляється АПД із застосуванням відповідних технічних та заходів, які відповідають вимогам польського законодавства, зокрема Закону про захист персональних даних та нормативних актів, виданих на його основі. Ці заходи, в першу чергу, спрямовані на захист персональних даних користувачів від несанкціонованого доступу з метою збереження їхньої безпеки. Доступ до персональних даних користувачів мають лише уповноважені особи (співробітники та контрагенти AПД), які зобов’язані зберігати ці дані в таємниці. Збір персональних даних користувачів Веб-сайту може бути використаний для створення бази даних і розглядається як база персональних даних.

V. Період використання даних

Персональні дані Користувача оброблятимуться лише протягом періоду встановленим законодавчою підставою, тобто до часу коли:

 1. адміністратор перестає бути юридично обов’язком щодо обробки персональних даних Користувача, або

 2. дані перестають бути необхідним для виконання договору, або

 3. дані більше не будуть потрібні для цілей визначених законними інтересами, які переслідує адміністратор або третя особа,

 4. закінчиться час на пред'явлення претензій, пов'язаних з укладеним сторонами договором, або

 5. згода буде відкликана, якщо ця згода була підставою для обробки даних,

відповідно до того, що повинно бути застосовно та подальші дії.

VI. Зміни в Політиці

Розширення або зміна обсягу чи змісту послуг, які ми надаємо, а також зміни правових норм можуть призвести до необхідності внесення змін до Політики конфіденційності. Разом зі зміною в Політиці з’явиться дата і означення із всказанням дня впровадження змін в Політиці. Будь-які зміни не вплинуть негативно на Ваше право здійснювати контроль над даними, які ми обробляємо.

VII. Політика щодо файлів cookie / Профіль

1. Веб-сайт не збирає автоматично будь-яку інформацію, за винятком інформації, що міститься в файлах cookie.

2. Файли cookie – це ІТ-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на пристрої Користувача Веб-сайту та призначені для використання Веб-сайту. Файли cookie зазвичай містять назву веб-сайту, з якого вони надходять, час зберігання на пристрої та унікальний номер.

3. Оператор Веб-сайту - Flexee sp.z o.o. зі штаб-квартирою вул. Emilii Plater 53 у Варшаві (00-113), зареєстрований у Реєстрі підприємців Національного судового реєстру за номером 0000873371, NIP 7011008724б є юридичною особою, якв розміщує файли cookie на пристрої Користувача Веб-сайту та отримує доступ до них.

4. Файли cookie використовуються для наступних цілей:

 1. пристосування вмісту Веб-сайту до потреб Користувача та оптимізації використання Веб-сайту; зокрема, ці файли дозволяють розпізнавати пристрій Користувача Веб-сайту та правильно відображати веб-сайт з урахуванням його індивідуальних потреб;

 2. створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як Користувачі Веб-сайту використовують веб-сайти, це дозволяє покращити структуру та зміст Веб-сайту;

 3. підтримання сеансу Користувача Веб-сайту (після входу), завдяки якому Користувачеві не доводиться повторно вводити логін та пароль кожного разу.

5. Веб-сайт використовує два основних типи файлів cookie: файли cookie сеансу та постійні файли cookie. Файли cookie сеансу – це тимчасові файли, які зберігаються на пристрої Користувача до моменту виходу, залишення веб-сайту або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузера). Постійні файли cookie зберігаються на пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлу cookie, або до часу, коли вони не будуть видалені Користувачем.

6. У багатьох випадках програмне забезпечення, яке використовується для перегляду веб-сайтів (веб-браузер), за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на пристрої Користувача. Користувачі веб-сайту можуть змінити налаштування файлів cookie в будь-який час. Ці налаштування можуть бути змінені, для того, щоб заблокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях веб-браузера або інформувати про кожне їх розміщення на пристрої Користувача веб-сайту. Детальна інформація про можливості та методи роботи з файлами cookie доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (в веб-браузері).

7. Оператор Веб-сайту повідомляє, що обмеження на використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функції, доступні на веб-сайті.

8. У разі, якщо використання файлів cookie може призвести до прийняття рішень, що спричиняють юридичні наслідки для Користувача або впливають на Користувача значним чином, вони будуть застосовуватись лише після вираження чіткої згоди Користувача.

9. Файли cookie, розміщені на пристрої Користувача Веб-сайту також можуть використовуватися партнерами, які співпрацюють з оператором Веб-сайту.

10. Більше інформації про файли cookie доступно в розділі «Допомога» в меню браузера.