HELLO FLEXEE

Запропонуй своїм працівникам сучасну фінансову вигоду, за яку вони полюблять Твою компанію.

Надай працівникам програму Flexee і спостерігай за позитивними змінами у сприйнятті Твоєї компанії.

Винагорода за запитом у Flexee заохотить нових працівників до Твоєї компанії та допоможе утримати актуальних працівників, це відобразиться в їх відданості та ефективності. На відміну від стандартних додатків, які пропонують більшість роботодавців, Flexee, завдяки можливості гнучкої виплати належної виплати, позбавляє працівників від фінансового стресу, дає відчуття захищеності та вибудовує відносини, основані на лояльності.

Flexee — аргумент, який переконує кандидатів.

Flexee підвищує лояльність наявних працівників.

Flexee мотивує працювати та досягати результату.

BE FLEXEE

Проста модель співпраці

Незалежно від типу контракту, який ви укладаєте зі своїми співробітниками, і кількості співробітників, які Ви найняли, ми пропонуємо Вам прозору, просту у використанні модель співпраці. Якщо у Вас виникли сумніви – ми їх розвіємо під час безкоштовного 30-денного пробного періоду для обраних Вами співробітників. Абсолютно невимушено/ .

Договір

Для надання працівникам пільги Швидка виплата достатньо укласти договір. Додаток Flexee фінансуватиме виплату заробітної плати працівникам на вимогу. Розмір коштів, доступних для виведення в заявці, визначається в межах відпрацьованого періоду та місячного ліміту.

Швидке впровадження Flexee у Вашій компанії

Flexee гарантує швидке залучення співробітників до використання програми без складних і трудомістких процесів всередині організації. Активація послуги в компанії є значною мірою автоматичним процесом і не вимагає додаткової роботи відділів кадрів, заробітної плати та кадрів – як на етапі впровадження, так і щомісячних розрахунків Швидких виплат.

Миттєвий доступ до заробітної плати

Співробітник, зареєстрований у додатку, отримує миттєвий доступ до зароблених грошей. Після схвалення Швидких виплат він одразу отримує переказ на свій банківський рахунок, 24/7.

Зручний розрахунок

Flexee розраховується з роботодавцем раз на місяць і колективно - за всі кошти, раніше виплачені працівникам. Роботодавець утримує їх із оплати праці працівників на підставі згоди, наданої під час впровадження Швидкої виплати.

Виплати на вимогу не впливають на грошовий потік Твоєї компанії

Усі дострокові виплати в додатку не вплинуть на фінансову стабільність Твоєї компанії, оскільки вони здійснюються за кошти Flexee. Роботодавець користується зручною та автоматичною формою колективного розрахунку лише раз на місяць!
BECOME FLEXEE

Досягай кращих ділових результатів, використовуючи сучасні методи оцінки своїх працівників

HR

Менша зміна персоналу, та економія його вибору

COO

безперервність процесів завдяки залученню навчених та лояльних працівників

CFO

нижчі витрати на вибір персоналу, не потрібно залучати працівників від початку

CEO

вища мотивація співробітників, більша відданість і очікувані результати бізнесу

Впровадження Flexee в компанії є безкоштовним

Роботодавець може перевірити, як Flexee функціонує в організації без будь-яких зобов’язань. Після закінчення випробувального періоду роботодавець може вирішити чи продовжувати співпрацю та зробити Flexee доступним для інших працівників.
FAQS

Часто поставлені питання

Нижче ви знайдете відповіді на часто поставлені питання. Якщо у вас залишились ще питання, на які ви не отримали відповідь, зв’яжіться з нами та заповніть форму.
Flexee функціонує таким чином, що його конфігурація та постійна робота вимагають мінімум часу та ресурсів. За допомогою послуг програми Flexee ви можете уникнути залучення відділу кадрів до нарахування випла заробітної плати та позбавити від додаткової роботи відповідальних за заробітну плату людей у вашій компанії. Для розрахунку попередніх зарплат ми використовуємо простий імпорт файлу xls, адаптований до вашої системи відділу кадрів та нарахування заробітної плати. Виписка містить всю інформацію, необхідну для внесення корективів (відрахування з заробітньої плати працівника суми, яку ми вже виплатили йому за допомогою швидкого зняття коштів через програму).
Ні, не може. Ви можете встановити будь-який щомісячний ліміт, в межах якого співробітники можуть знімати гроші. Баланс виплат, доступний у програмі, може збільшуватися з кожним днем, поки не досягне передбачуваного ліміту. Ви також можете вибрати інший варіант і дозволити співробітникам зняти гроші з усього ліміту коштів в перший день місяця. Важливо, щоб ліміт не перевищував місячну заробітну плату працівника.
Спочатку спробуйте використання нашого сервісу протягом 30 днів безкоштовної версії програми для обраної групи працівників. І ви побачите, як це просто.
Щоб розпочати надання послуги «Виплата на вимогу» в рамках програми Flexee, роботодавець дає Flexee номери банківських рахунків співробітників та встановлює величину місячного ліміту виплат. Інші персональні дані повідомляються Flexee працівниками під час реєстрації в додатку Flexee.
Tak. Flexee to rozwiązanie elastyczne. Możemy pobierać od pracodawcy informacje o liczbie godzin przepracowanych przez pracownika i na tej podstТак. Flexee – гнучка програма. Ми можемо збирати від роботодавця інформацію про кількість відпрацьованих працівником годин і на цій основі розраховувати рівень доступного ліміту для оплати в додатку Flexee на постійній основі. Роботодавець вирішує, як часто (наприклад, раз на день, щотижня тощо) Flexee завантажувати дані про відпрацьовані години та як це робити (інтеграція з ERP-системою, системою HR та нарахування заробітної плати – Enova, Teta тощо. – чи це простий обмін на основі файлу Excel). У разі виникнення труднощів з постійним оновленням кількості годин, відпрацьованих працівником, роботодавець може встановити середньомісячний ліміт працівника в додатку Flexee на основі його попередньої заробітної плати. Наприклад, можна встановити ліміт у розмірі 50% середньомісячної заробітної плати даного працівника.awie na bieżąco naliczać poziom dostępnego limitu do wypłaty w aplikacji Flexee. To pracodawca decyduje, jak często (np. raz dziennie, co tydzień itd.) Flexee ma pobierać dane o przepracowanych godzinach oraz w jaki sposób ma to robić (integracja z systemem ERP, systemem kadrowo-płacowym – Enova, Teta itp. – czy prosta wymiana na bazie pliku Excel). W wypadku trudności z bieżącym aktualizowaniem liczby przepracowanych godzin przez pracownika, pracodawca może ustalić pracownikowi średniomiesięczny limit w aplikacji Flexee na podstawie jego wcześniejszych wynagrodzeń. Np. można ustalić limit na poziomie 50% średniomiesięcznego wynagrodzenia danego pracownika.
Роботодавець може додати до Flexee нефіксовані доплати, бонуси, з будь-якою періодичністю, наприклад, раз на тиждень або раз на 2 тижні.
Ризик, пов’язаний із накладенням арешту судовим приставом, лежить на Flexee. Судовий виконавець має пріоритет на утриманням заробітної плати працівника, на відміну від послуги швидкої виплати. На вимогу Flexee, роботодавець повинен заблокувати можливість використання працівником програми швидких виплат, як тільки отримає інформацію про арешт заробітньої плати працівника судовим приставом. Таким чином, працівник не має доступу до Flexee у разі накладення арешту на заробітну плату судовим виконавцем.
Pracownik może używać Flexee, przebywając na zwolnieniu lekarskПрацівник може використовувати Flexee під час відпустки по непрацездатності (L4). Однак слід пам’ятати, що за час перебування працівника на L4 виплачується лише 80% заробітної плати. Тому рекомендується встановити відсоткове обмеження на заробітну плату, наприклад, встановити місячний ліміт, наприклад, 80% зарплати працівника, або підтримувати нижню межу на рівні 50%, рекомендованому Flexee.im (L4). Trzeba jednak pamiętać, że za okres przebywania pracownika na L4 wypłaca się jedynie 80% wynagrodzenia. Dlatego zaleca się nakładanie procentowego ograniczenia wypłat, np. ustalenia miesięcznego limitu, stanowiącego np. 80 % wynagrodzenia pracownika, lub utrzymania mniejszego limitu na rekomendowanym przez Flexee poziomie 50%.
У зв’язку з можливістю прогулів без поважних на те причин, Flexee рекомендує встановити відсоткове обмеження на розмір заробітної плати, наприклад, встановити місячний ліміт у розмірі 50% окладу працівника. Крім того, роботодавець може легко заблокувати використання Flexee працівником в будь-який момент, використовуючи керівну панель.
Впровадження програми Flexee в компанію є безкоштовним. Flexee — це безкоштовна фінансова вигода, яку роботодавець може запропонувати своїм співробітникам. Однак роботодавець може покривати всі або частину витрат, пов’язаних із швидкими виплатами, які здійснюватимуть працівники.
Співробітники не зобов’язані використовувати Flexee. Вони можуть мати доступ до частини вже заробленої заробітної плати у встановленій вами сумі лише тоді, коли їм це потрібно.
Flexee дає співробітникам доступ до 100% свого місячного чистого доходу (з можливістю обмеження на вимогу), щойно вони його заробляють (вони закінчують заплановану і затверджену зміну або робочий день). Саме роботодавець вирішує, до якого відсотка від чистої зарплати він хоче надати доступ працівникам.
Частина коштів, виплачених вашим співробітникам через програму Flexee, вираховуватиметься з їхньої наступної зарплати на відрахування за позику швидкої виплати. Відрахування здійснюється на підставі довіреності, яку працівник надає у заявці Flexee з кожною виплатою. Роботодавець має доступ до панелі управління системи Flexee з попереднім переглядом виданих довіреностей. Він може обмежити суму до виплати, наприклад, до 50% заробленої чистої зарплати (з можливістю подальшого обмеження за запитом). Це дозволяє уникнути ситуації, коли працівник отримає виплату, що перевищує його чисту зарплату.
Flexee тут нічого не змінює. Комісія за надані Flexee кошти, вираховуватиметься із заробітної плати за відповідний податковий період, включаючи податки, внески на соціальне страхування та будь-які інші коригування (наприклад, відпускні, премії, витрати на форму та проживання, витрати тощо). Роботодавець може встановлювати індивідуальні правила, бонуси, пов’язані з додатковими пільгами.
Працівники можуть отримати доступ лише до обмеженої частини заробітної плати, яку вони заробили, наприклад, до 50% (з можливістю подальшого зниження за запитом). В результаті працівнику, який звільняється з підприємства, не може бути виплачено більше, ніж йому належить (навіть якщо немає випробувального терміну). Протягом періоду, який працівник повинен допрацювати до свого звільнення, роботодавець може за допомогою управлінської панелі Flexee легко заблокувати працівника, позбавити його можливості швидкої оплати. Після звільнення працівник більше не зможе отримати виплати. Комісія за отримані через Flexee кошти, буде утримана з його останньої зарплатні.
Роботодавець може заблокувати працівникові можливість миттєвих виплат заробітньої плати в будь-який час. Блокування відбувається протягом декількох секунд. Тоді на балансі працівника в заявці буде 0 злотих, і він не зможе зняти гроші. Flexee дозволяє виплачувати лише заробітну плату, яку вже заробив працівник, тому роботодавець не несе додаткових витрат. Крім того, якщо договір розірвано не з вини роботодавця, Flexee має право на регрес до працівника, оскільки угода про швидку оплату, яку працівник укладає в заявці Flexee, є договором позики, укладеним між Flexee та працівником.
Ні. Роботодавець виплачує заробітну плату працівникам у звичайному порядку, за вирахуванням комісії від отримання швидкої заробітної плати. Це у жодному разі не призведе до затримки виплати заробітної плати. Flexee було розроблено для плавної адаптації до принципів швидких вилат оплати праці, використовуючи програму.
Flexee фінансує дострокову виплату заробітної плати працівникам до розрахунку з роботодавцем. Це не впливає на грошовий потік. Також немає ризику переплати працівникові заробітьої плати з майбутніх розрахункових періодів. На дату розрахунку заробітної плати роботодавця та обробки розрахунку за місяць усі залишки співробітників у додатку Flexee дорівнюють нулю. Протягом цього часу Flexee надсилає зведений звіт про відрахування до відділу оплати праці. Жоден працівник не отримає заробітну плату від Flexee до дня, наступного за днем ​​отримання зарплати.
Так – у позитивному сенсі. Flexee може зменшити відтік кадрів, що підтверджують незалежні дослідження компаній, працюючих на інших європейських ринках. Чим менший відтік кадрів, тим менші витрати компанії».
Додаток Flexee розроблено, щоб приносити користь як працівникам, так і роботодавцям. Пропонуючи Flexee, компанії отримують переваги починаючи з відбору та залучення кращих співробітників, підвищення продуктивності праці та довготривалості роботи працівників. Запитайте нас, і ми розкажемо вам історії клієнтів, яким ми допомогли підвищити продуктивність.
Tak. Algorytmy dbają o bezpieczeństwo. Wszystkie dane są składowane w bezpiecznych bazach na serwerach zarządzanych przez dostawców na skalę światową. Wykorzystujemy sprawdzoną technologię, z której korzystają znane banki. Nasza technologia pomaga weryfikować użytkownika podczas rejestracji z danymi z dowodu osobistego.
Так. Flexee Finance Sp. z o.o. входить до переліку кредитних установ Польського управління фінансового нагляду.