HELLO FLEXEE

Zaoferuj swoim pracownikom nowoczesny benefit finansowy, za który pokochają Twoją firmę.

Udostępnij pracownikom aplikację Flexee i obserwuj pozytywną zmianę w postrzeganiu Twojej firmy.

Wynagrodzenie na życzenie z Flexee przyciągnie nowych pracowników do Twojej firmy oraz zatrzyma obecnych w organizacji, znajdzie odzwierciedlenie w ich zaangażowaniu i efektywności. W odróżnieniu od standardowych benefitów oferowanych przez większość pracodawców, Flexee, dzięki możliwości elastycznej wypłaty należnego wynagrodzenia uwalnia pracowników od stresu finansowego, daje poczucie bezpieczeństwa i buduje relacje oparte na lojalności.

Flexee to argument, który przekonuje kandydatów.

Flexee zwiększa lojalność obecnych pracowników.

Flexee motywuje do pracy i osiągania wyników.

BE FLEXEE

Prosty model współpracy

Bez względu na rodzaj umowy, jaki zawierasz z pracownikami i ilu pracowników zatrudniasz, oferujemy Ci transparentny, łatwy w obsłudze model współpracy. Jeśli masz wątpliwości – rozwiejemy je podczas bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego dla wybranych przez Ciebie pracowników. Zupełnie niezobowiązująco.

Umowa

Wystarczy zawrzeć umowę o udostępnienie pracownikom benefitu Szybka Wypłata. Aplikacja Flexee będzie finansować wypłaty wynagrodzenia na życzenie dla pracowników. Wysokość środków dostępnych do wypłaty w aplikacji jest określana w ramach przepracowanego okresu i miesięcznego limitu.

Szybkie wdrożenie Flexee w Twojej firmie

Flexee gwarantuje szybkie włączenie pracowników do korzystania z aplikacji bez skomplikowanych i czasochłonnych procesów wewnątrz organizacji. Aktywacja usługi w firmie jest procesem w dużej mierze automatycznym i nie wymaga dodatkowej pracy zespołów HR, płac i kadr – zarówno na etapie wdrożenia, jak i comiesięcznych rozliczeń Szybkich Wypłat.

Natychmiastowy dostęp do wynagrodzenia

Zarejestrowany w aplikacji pracownik uzyskuje natychmiastowy dostęp do zarobionych przez siebie pieniędzy. Po zatwierdzeniu Szybkiej Wypłaty niezwłocznie otrzymuje przelew na swoje konto bankowe, 24/7.

Wygodne rozliczenie

Flexee rozlicza się z pracodawcą raz w miesiącu i zbiorczo – za wszystkie środki wypłacone wcześniej pracownikom. Pracodawca potrąca je z wynagrodzenia pracowników na podstawie udzielonej zgody w chwili realizacji Szybkiej Wypłaty.

Wynagrodzenie na życzenie bez wpływu na cash flow Twojej firmy

Wszystkie wcześniejsze wypłaty wynagrodzenia w aplikacji nie zachwieją płynności finansowej Twojej firmy, ponieważ realizowane są ze środków finansowych Flexee. Pracodawca korzysta z wygodnej i automatycznej formy zbiorczego rozliczenia tylko raz w miesiącu!
BECOME FLEXEE

Osiągaj lepsze efekty biznesowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod doceniania swoich pracowników

HR

mniejsza rotacja, oszczędność na działaniach rekrutacyjnych

COO

ciągłość procesów dzięki zaangażowaniu wyszkolonych i lojalnych zespołów

CFO

niższe koszty rekrutacji, brak konieczności wdrażania pracowników od nowa

CEO

wyższa motywacja pracowników, większe zaangażowanie i oczekiwane efekty biznesowe

BECOME FLEXEE

Osiągaj lepsze efekty biznesowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod doceniania swoich pracowników

Flexee zostało zaprojektowane tak, aby jego konfiguracja i bieżąca obsługa wymagały jak najmniej czasu i środków. Zależy nam na tym, aby nie angażować do dodatkowej pracy związanej z obsługą Flexee działów HR, płac i kadr w Twojej firmie. Do rozliczenia wcześniejszych wynagrodzeń stosujemy prosty import pliku xls, dostosowany do Twojego systemu kadrowo płacowego. W zestawieniu zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wprowadzenia korekt (odliczenia od wynagrodzenia pracownika kwoty, którą już mu wypłaciliśmy w ramach Szybkiej Wypłaty).
Nie musisz. Możesz ustalić dowolny miesięczny limit, w ramach którego pracownicy mogą wypłacać pieniądze. Dostępne w aplikacji saldo wypłaty może narastać z każdym dniem, aż osiągnie zakładany limit. Możesz też wybrać inną opcję i umożliwić pracownikom wypłacanie pieniędzy z całego limitu już pierwszego dnia miesiąca. Ważne, by limit nie przekraczał miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Na początek wypróbuj naszą usługę przez 30 dni za darmo na wybranej grupie pracowników. Zobaczysz, jakie to proste.

Aby rozpocząć świadczenie usługi wynagrodzenie na życzenie w ramach aplikacji Flexee, pracodawca przekazuje Flexee numery rachunków bankowych pracowników oraz ustala wartość miesięcznego limitu wypłat. Pozostałe dane osobowe przekazują Flexee pracownicy w momencie rejestracji w aplikacji Flexee.

Tak. Flexee to rozwiązanie elastyczne. Możemy pobierać od pracodawcy informacje o liczbie godzin przepracowanych przez pracownika i na tej podstawie na bieżąco naliczać poziom dostępnego limitu do wypłaty w aplikacji Flexee. To pracodawca decyduje, jak często (np. raz dziennie, co tydzień itd.) Flexee ma pobierać dane o przepracowanych godzinach oraz w jaki sposób ma to robić (integracja z systemem ERP, systemem kadrowo-płacowym – Enova, Teta itp. – czy prosta wymiana na bazie pliku Excel). W wypadku trudności z bieżącym aktualizowaniem liczby przepracowanych godzin przez pracownika, pracodawca może ustalić pracownikowi średniomiesięczny limit w aplikacji Flexee na podstawie jego wcześniejszych wynagrodzeń. Np. można ustalić limit na poziomie 50% średniomiesięcznego wynagrodzenia danego pracownika.

Pracodawca może dodawać do Flexee tzw. ruchome wynagrodzenie z dowolną częstotliwością, np. raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie.

Ryzyko związane z zajęciami komorniczymi leży po stronie Flexee. Komornik ma pierwszeństwo przed potrąceniem wynagrodzenia z tytułu Szybkiej Wypłaty. Na prośbę Flexee pracodawca powinien blokować możliwość korzystania z Szybkiej Wypłaty niezwłocznie, gdy tylko otrzyma informację o zajęciu komorniczym wynagrodzenia pracownika. Pracownik nie ma zatem dostępu do Flexee w wypadku zajęcia komorniczego jego wynagrodzenia.

Pracownik może używać Flexee, przebywając na zwolnieniu lekarskim (L4). Trzeba jednak pamiętać, że za okres przebywania pracownika na L4 wypłaca się jedynie 80% wynagrodzenia. Dlatego zaleca się nakładanie procentowego ograniczenia wypłat, np. ustalenia miesięcznego limitu, stanowiącego np. 80 % wynagrodzenia pracownika, lub utrzymania mniejszego limitu na rekomendowanym przez Flexee poziomie 50%.

W związku z ewentualnością wystąpienia nieusprawiedliwionych nieobecności, Flexee zaleca nakładanie procentowego ograniczenia wysokości wypłat, np. określenia miesięcznego limitu stanowiącego 50 % wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo pracodawca w każdej chwili, z poziomu panelu administracyjnego, może w prosty sposób zablokować pracownikowi możliwość korzystania z Flexee.

Nie ma żadnych kosztów wdrożenia Flexee w firmie. Flexee jest bezpłatnym benefitem finansowym, który pracodawca może zaoferować pracownikom. Pracodawca może jednak pokrywać całość lub część kosztów związanych z Szybkimi Wypłatami, dokonywanymi przez pracowników.

Pracownicy nie są zobowiązani do korzystania z Flexee. Mogą mieć dostęp do części zarobionego już wynagrodzenia, w ustalonej przez Ciebie wysokości, tylko wtedy, gdy tego potrzebują.

Flexee umożliwia pracownikom dostęp nawet do 100% ich miesięcznego dochodu netto (z możliwością ograniczenia na żądanie), gdy tylko go wypracują (ukończą zaplanowaną i zatwierdzoną zmianę lub dzień pracy). To pracodawca decyduje, do jakiego procentu wynagrodzenia netto chce dać dostęp pracownikom.

Środki wypłacone Twoim pracownikom przez Flexee są odliczane od ich najbliższego wynagrodzenia na zasadzie potrącenia tytułem pożyczki Szybka Wypłata. Potrącenie następuje na podstawie pełnomocnictwa, jakie pracownik udziela w aplikacji Flexee przy każdej wypłacie. Pracodawca ma dostęp do panelu administracyjnego systemu Flexee z podglądem udzielonych pełnomocnictw. Może ograniczyć kwotę do wypłaty np. do 50% zarobionego wynagrodzenia netto (z możliwością dalszego ograniczenia na żądanie). Pozwala to uniknąć sytuacji, w której pracownik otrzymałby wypłatę wyższą niż jego wynagrodzenie netto.

Flexee niczego tu nie zmienia. Środki przekazane przez Flexee są odliczane od wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy wraz z podatkiem, składkami na ubezpieczenie społeczne i wszelkimi innymi korektami (takimi jak wynagrodzenie za urlop, premia, koszty umundurowania i zakwaterowania, wydatki itp.). Pracodawca może ustalać indywidualne zasady i preferencje związane z dodatkowymi świadczeniami.

Pracownicy mogą uzyskać dostęp tylko ograniczonej części wynagrodzenia, które zarobili, np. do 50% (z możliwością dalszego ograniczenia na żądanie). Dzięki temu pracownik odchodzący z firmy nie będzie mógł wypłacić większej kwoty niż mu się należy (nawet gdy nie ma okresu wypowiedzenia). W okresie wypowiedzenia pracodawca może, z poziomu panelu administracyjnego Flexee, w prosty sposób zablokować pracownikowi możliwość Szybkiej Wypłaty. Po odejściu pracownik nie będzie już mógł dokonać wypłaty Pieniądze, które już otrzymał za pośrednictwem Flexee, zostaną odliczone od jego ostatniego wynagrodzenia.

Pracodawca w każdej chwili może zablokować pracownikowi możliwość wypłaty. Blokada następuje w ciągu kilku sekund. Saldo pracownika w aplikacji będzie wówczas wynosiło 0 zł i nie będzie on mógłwypłacić pieniędzy. Flexee pozwala na wypłatę tylko już zarobionego wynagrodzenia, zatem pracodawca nie poniesie dodatkowych kosztów. Ponadto, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi nie z winy pracodawcy, Flexee ma prawo regresu do pracownika, gdyż umowa Szybkiej Wypłaty, którą pracownik zawiera w aplikacji Flexee, jest umową pożyczki zawartą pomiędzy Flexee a pracownikiem.

Nie. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikom w normalnym trybie, pomniejszone o kwotę Szybkiej Wypłaty. Nie ma ryzyka, że spowoduje to opóźnienie wypłaty wynagrodzenia. Flexee zostało tak zaprojektowane, aby bezproblemowo dopasować się do zasad wynagradzania pracowników.

Flexee finansuje wcześniejsze wypłaty wynagrodzeń dla pracowników do momentu rozliczenia z pracodawcą. Nie wpływa to na przepływy pieniężne. Nie ma też ryzyka nadpłacenia wynagrodzenia pracownikowi z przyszłych okresów rozliczeniowych. W dniu rozliczenia wynagrodzeń przez pracodawcę do chwili przetworzenia listy płac za dany miesiąc wszystkie salda pracowników w aplikacji Flexee wynoszą zero. W tym czasie Flexee wysyła skonsolidowany raport potrąceń do działu płac. Żaden pracownik nie otrzyma wypłaty od Flexee, aż do dnia następującego po dniu wypłaty.

Tak – w pozytywny sposób. Flexee może zmniejszyć rotację pracowników, co potwierdzają niezależne badania firm działających na innych rynkach europejskich. Mniejsza rotacja oznacza obniżenie kosztów w firmie.

Aplikacja Flexee została stworzonapo to, aby przynosić korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Oferując Flexee, firmy zyskują na lepszej rekrutacji i zaangażowaniu pracowników, zwiększonej produktywności oraz lepszej retencji personelu. Porozmawiaj z nami, a przedstawimy Ci historie klientów, którym pomogliśmy zwiększyć produktywność.

Tak. Algorytmy dbają o bezpieczeństwo. Wszystkie dane są składowane w bezpiecznych bazach na serwerach zarządzanych przez dostawców na skalę światową. Wykorzystujemy sprawdzoną technologię, z której korzystają znane banki. Nasza technologia pomaga weryfikować użytkownika podczas rejestracji z danymi z dowodu osobistego.

Tak. Flexee Finance Sp. z o.o. jest wpisana na listę instytucji pożyczkowych Komisji Nadzoru Finansowego.

Nasi partnerzy

Wybrani Klienci

Jeśli chcesz udostępnić Flexee swoim pracownikom, zadzwoń do nas.