FAQ

Frequently Asked Questions

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania. Jeśli pominęliśmy coś, co chciałbyś wiedzieć, skontaktuj się z nami i wypełnij formularz.

Pracodawcy

Flexee zostało zaprojektowane tak, aby jego konfiguracja i bieżąca obsługa wymagały jak najmniej czasu i środków. Zależy nam na tym, aby nie angażować do dodatkowej pracy związanej z obsługą Flexee działów HR, płac i kadr w Twojej firmie. Do rozliczenia wcześniejszych wynagrodzeń stosujemy prosty import pliku xls, dostosowany do Twojego systemu kadrowo płacowego. W zestawieniu zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wprowadzenia korekt (odliczenia od wynagrodzenia pracownika kwoty, którą już mu wypłaciliśmy w ramach Szybkiej Wypłaty).

Nie musisz. Możesz ustalić dowolny miesięczny limit, w ramach którego pracownicy mogą wypłacać pieniądze. Dostępne w aplikacji saldo wypłaty może narastać z każdym dniem, aż osiągnie zakładany limit. Możesz też wybrać inną opcję i umożliwić pracownikom wypłacanie pieniędzy z całego limitu już pierwszego dnia miesiąca. Ważne, by limit nie przekraczał miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Na początek wypróbuj naszą usługę przez 30 dni za darmo na wybranej grupie pracowników. Zobaczysz, jakie to proste.

Aby rozpocząć świadczenie usługi wynagrodzenie na życzenie w ramach aplikacji Flexee, pracodawca przekazuje Flexee numery rachunków bankowych pracowników oraz ustala wartość miesięcznego limitu wypłat. Pozostałe dane osobowe przekazują Flexee pracownicy w momencie rejestracji w aplikacji Flexee.

Aby rozpocząć świadczenie usługi wynagrodzenie na życzenie w ramach aplikacji Flexee, pracodawca przekazuje Flexee numery rachunków bankowych pracowników oraz ustala wartość miesięcznego limitu wypłat. Pozostałe dane osobowe przekazują Flexee pracownicy w momencie rejestracji w aplikacji Flexee.

Pracodawca może dodawać do Flexee tzw. ruchome wynagrodzenie z dowolną częstotliwością, np. raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie.

Ryzyko związane z zajęciami komorniczymi leży po stronie Flexee. Komornik ma pierwszeństwo przed potrąceniem wynagrodzenia z tytułu Szybkiej Wypłaty. Na prośbę Flexee pracodawca powinien blokować możliwość korzystania z Szybkiej Wypłaty niezwłocznie, gdy tylko otrzyma informację o zajęciu komorniczym wynagrodzenia pracownika. Pracownik nie ma zatem dostępu do Flexee w wypadku zajęcia komorniczego jego wynagrodzenia.

Pracownik może używać Flexee, przebywając na zwolnieniu lekarskim (L4). Trzeba jednak pamiętać, że za okres przebywania pracownika na L4 wypłaca się jedynie 80% wynagrodzenia. Dlatego zaleca się nakładanie procentowego ograniczenia wypłat, np. ustalenia miesięcznego limitu, stanowiącego np. 80 % wynagrodzenia pracownika, lub utrzymania mniejszego limitu na rekomendowanym przez Flexee poziomie 50%.

W związku z ewentualnością wystąpienia nieusprawiedliwionych nieobecności, Flexee zaleca nakładanie procentowego ograniczenia wysokości wypłat, np. określenia miesięcznego limitu stanowiącego 50 % wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo pracodawca w każdej chwili, z poziomu panelu administracyjnego, może w prosty sposób zablokować pracownikowi możliwość korzystania z Flexee.

Nie ma żadnych kosztów wdrożenia Flexee w firmie. Flexee jest bezpłatnym benefitem finansowym, który pracodawca może zaoferować pracownikom. Pracodawca może jednak pokrywać całość lub część kosztów związanych z Szybkimi Wypłatami, dokonywanymi przez pracowników.

Pracownicy nie są zobowiązani do korzystania z Flexee. Mogą mieć dostęp do części zarobionego już wynagrodzenia, w ustalonej przez Ciebie wysokości, tylko wtedy, gdy tego potrzebują.

Flexee umożliwia pracownikom dostęp nawet do 100% ich miesięcznego dochodu netto (z możliwością ograniczenia na żądanie), gdy tylko go wypracują (ukończą zaplanowaną i zatwierdzoną zmianę lub dzień pracy). To pracodawca decyduje, do jakiego procentu wynagrodzenia netto chce dać dostęp pracownikom.

Środki wypłacone Twoim pracownikom przez Flexee są odliczane od ich najbliższego wynagrodzenia na zasadzie potrącenia tytułem pożyczki Szybka Wypłata. Potrącenie następuje na podstawie pełnomocnictwa, jakie pracownik udziela w aplikacji Flexee przy każdej wypłacie. Pracodawca ma dostęp do panelu administracyjnego systemu Flexee z podglądem udzielonych pełnomocnictw. Może ograniczyć kwotę do wypłaty np. do 50% zarobionego wynagrodzenia netto (z możliwością dalszego ograniczenia na żądanie). Pozwala to uniknąć sytuacji, w której pracownik otrzymałby wypłatę wyższą niż jego wynagrodzenie netto.

 

Flexee niczego tu nie zmienia. Środki przekazane przez Flexee są odliczane od wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy wraz z podatkiem, składkami na ubezpieczenie społeczne i wszelkimi innymi korektami (takimi jak wynagrodzenie za urlop, premia, koszty umundurowania i zakwaterowania, wydatki itp.). Pracodawca może ustalać indywidualne zasady i preferencje związane z dodatkowymi świadczeniami.

 
Pracownicy mogą uzyskać dostęp tylko ograniczonej części wynagrodzenia, które zarobili, np. do 50% (z możliwością dalszego ograniczenia na żądanie). Dzięki temu pracownik odchodzący z firmy nie będzie mógł wypłacić większej kowoty niż mu się należy (nawet gdy nie ma okresu wypowiedzenia). W okresie wypowiedzenia pracodawca może, z poziomu panelu administracyjnego Flexee, w prosty sposób zablokować pracownikowi możliwość Szybkiej Wypłaty. Po odejściu pracownik nie będzie już mógł dokonać wypłaty Pieniądze, które już otrzymał za pośrednictwem Flexee, zostaną odliczone od jego ostatniego wynagrodzenia.

Pracodawca w każdej chwili może zablokować pracownikowi możliwość wypłaty. Blokada następuje w ciągu kilku sekund. Saldo pracownika w aplikacji będzie wówczas wynosiło 0 zł i nie będzie on mógłwypłacić pieniędzy. Flexee pozwala na wypłatę tylko już zarobionego wynagrodzenia, zatem pracodawca nie poniesie dodatkowych kosztów. Ponadto, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi nie z winy pracodawcy, Flexee ma prawo regresu do pracownika, gdyż umowa Szybkiej Wypłaty, którą pracownik zawiera w aplikacji Flexee, jest umową pożyczki zawartą pomiędzy Flexee a pracownikiem.

Nie. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikom w normalnym trybie, pomniejszone o kwotę Szybkiej Wypłaty. Nie ma ryzyka, że spowoduje to opóźnienie wypłaty wynagrodzenia. Flexee zostało tak zaprojektowane, aby bezproblemowo dopasować się do zasad wynagradzania pracowników.

Flexee finansuje wcześniejsze wypłaty wynagrodzeń dla pracowników do momentu rozliczenia z pracodawcą. Nie wpływa to na przepływy pieniężne. Nie ma też ryzyka nadpłacenia wynagrodzenia pracownikowi z przyszłych okresów rozliczeniowych. W dniu rozliczenia wynagrodzeń przez pracodawcę do chwili przetworzenia listy płac za dany miesiąc wszystkie salda pracowników w aplikacji Flexee wynoszą zero. W tym czasie Flexee wysyła skonsolidowany raport potrąceń do działu płac. Żaden pracownik nie otrzyma wypłaty od Flexee, aż do dnia następującego po dniu wypłaty.

Tak – w pozytywny sposób. Flexee może zmniejszyć rotację pracowników, co potwierdzają niezależne badania firm działających na innych rynkach europejskich. Mniejsza rotacja oznacza obniżenie kosztów w firmie.

Aplikacja Flexee została stworzona po to, aby przynosić korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Oferując Flexee, firmy zyskują na lepszej rekrutacji i zaangażowaniu pracowników, zwiększonej produktywności oraz lepszej retencji personelu. Porozmawiaj z nami, a przedstawimy Ci historie klientów, którym pomogliśmy zwiększyć produktywność.

Tak. Algorytmy dbają o bezpieczeństwo. Wszystkie dane są składowane w bezpiecznych bazach na serwerach zarządzanych przez dostawców na skalę światową. Wykorzystujemy sprawdzoną technologię, z której korzystają znane banki. Nasza technologia pomaga weryfikować użytkownika podczas rejestracji z danymi z dowodu osobistego.

Tak. Flexee Finance Sp. z o.o. jest wpisana na listę instytucji pożyczkowych Komisji Nadzoru Finansowego.

Pracownicy

Niezależnie od tego, czy jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie czy jesteś pracownikiem kontraktowym, prowadzącym własną działalność gospodarczą, Flexee nalicza Twoje zarobki systematycznie, dzień po dniu. Dzięki temu możesz wypłacać zarobione pieniądze, kiedy ich potrzebujesz.

Twój pracodawca musi podpisać umowę z Flexee. Wtedy Ty otrzymasz na swój telefon komórkowy zaproszenie do rejestracji w aplikacji Flexee. Pobierz aplikację ze sklepu (App Store lub Google Play) i wprowadź kod, który dostałeś w zaproszeniu. W kilku prostych krokach uzyskasz dostęp do aplikacji. W aplikacji zobaczysz saldo, czyli kwotę, którą możesz już przelać na swoje konto bankowe. Twoje saldo będzie codziennie aktualizowane. Będą przybywać na nim pieniądze, które już zapracowałeś.

To zależy między innymi od zasad ustalonych przez Twojego pracodawcę. Zasadniczo będziesz mógł wypłacić pieniądze, gdy tylko Twoja praca zostanie zakończona (na przykład na koniec dnia) i zatwierdzona (jeśli wymagana jest dodatkowa zgoda pracodawcy). Wynagrodzenie nalicza się za każdy dzień pracy, aż do dnia, w którym następuje całkowite rozliczenie za ustalony okres – może to być na przykład ostatni dzień miesiąca. Gdy ten dzień będzie się zbliżał, wyślemy Ci powiadomienia. W tym dniu saldo w aplikacji Flexee będzie wynosić zero.

Możesz wypłacać pieniądze tak często, jak chcesz, do wysokości salda, które będzie systematycznie rosło, aż do rozliczenia całkowitego wynagrodzenia.

Możesz wypłacić pewien procent wartości swojego wynagrodzenia netto, ustalony przez Twojego pracodawcę w porozumieniu z Flexee. Zazwyczaj jest to nie mniej niż 50% wysokości Twojego wynagrodzenia netto, jakie zarobiłeś.

Obliczamy to na podstawie informacji, które otrzymujemy od Twojego pracodawcy.

Pieniądze dotrą na Twoje konto natychmiast, niezależnie od pory i dnia tygodnia.

Całkowity koszt jest widoczny w aplikacji. Nie ma żadnych ukrytych kosztów, odsetek ani prowizji. Zazwyczaj jest to kilka złotych, a może być nawet bezpłatne. To zależy od warunków umowy, jaką podpiszemy z Twoim pracodawcą.

Flexee finansuje Twoją wcześniejszą wypłatę. Dlatego w aplikacji Flexee przy każdej wypłacie będziesz zawierać z nami umowę pożyczki Szybka Wypłata. Będzie się ona automatycznie rozwiązywać w dniu, w którym Flexee rozliczy Twoje wypłaty z pracodawcą.

Nie. Zawierana przez nas umowa Szybkiej Wypłaty nie jest rejestrowana w biurach informacji kredytowej. Nie sprawdzamy też zdolności kredytowej naszych użytkowników. Nasza usługa jest dostępna dla każdego.

Nie musisz nic robić. Szybka Wypłata jest automatycznie odliczana od wynagrodzenia.

Jeśli nowy pracodawca nie podpisał z nami umowy, nie będziesz mógł korzystać z naszej aplikacji. Możesz jednak wskazać nam nowego pracodawcę wypełniając formularz. Postaramy się przekonać Twoją nową firmę do wprowadzenia Szybkiej Wypłaty.

Twój pracodawca poinformuje Cię o tym, gdy rozpocznie współpracę z Flexee. Jeśli zmienisz pracodawcę lub masz więcej niż jednego, musisz otrzymać kod zaproszenia od każdego pracodawcy.

Powinieneś otrzymać zaproszenie do Flexee w formie SMS-a, z kodem cyfrowym. Jeśli zapomniałeś swojego hasła lub je utraciłeś, możemy je wygenerować na nowo. Napisz do nas na adres hello@flexee.com

 

Próbowałeś zalogować się do aplikacji Flexee po raz pierwszy, ale po wprowadzeniu kodu zaproszenia zorientowałeś się, że wygasł.
Możesz poprosić o nowy kod, wysyłając e-mail na adres hello@flexee.eu.
Jeśli zdecydujesz się wysłać do nas e-mail, aby otrzymać kod zaproszenia, pamiętaj, aby zawrzeć w nim:
1. Nazwę swojego pracodawcy.
2. Numer telefonu przypisany do Flexee.

To zależy od tego, kiedy pracodawca udostępni dane z systemu płacowego. Gdy to zrobi, te dane będą widoczne w aplikacji jako saldo. Po rozliczeniu wynagrodzenia przez pracodawcę saldo zmieni się na zero, a następnie wynagrodzenie będzie się naliczało na nowo za każdy przepracowany dzień. Te informacje Flexee będzie otrzymywało na bieżąco od pracodawcy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz na adres: hello@flexee.eu

Oznacza to, że Twój pracodawca zamknął okres rozliczeniowy za ustalony okres – np. ostatniego dnia miesiąca.

Twój pracodawca może nakładać limity, np. ograniczyć wysokość salda do 50% tego, co zarobiłeś. Jeśli masz wątpliwości, napisz do nas na hello@flexee.eu.

Jeżeli nie widzisz salda, nie oznacza to, że nie przysługuje Ci prawo do zapłaty. Twoje saldo pojawi się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Twojego pracodawcę. Jeśli nadal nie będziesz widzieć salda, napisz do nas na hello@flexee.eu. Brak widocznego salda w aplikacji nie pozbawia Cię wynagrodzenia.

Twoje dane są bezpieczne. Używamy szyfrowania stosowanego w systemie bankowym.

Wprowadź w swojej firmie wynagrodzenie na życzenie dzięki nowej aplikacji Flexee.

Zrealizuj z nami 30-dniowy bezpłatny test w swojej firmie dla wybranych pracowników. Bez żadnych zobowiązań. Zobacz, jak działa Flexee!

Jesteś pracownikiem? Chciałbyś wypłacać sobie wypłatę na życzenie, gdy tego potrzebujesz? Wskaż nam swojego pracodawcę, wypełnij formularz, a my bez ujawniania Twoich danych skontaktujemy się z pracodawcą, by przekonać go do korzyści, jakie daje Szybka Wypłata z Flexee.