Agencje pracy tymczasowej na stałe wpisały się w rynek pracy w Polsce, co więcej – stały się poszukiwanym i niezbędnym ogniwem wsparcia procesu rekrutacji. Praca tymczasowa daje pracodawcom możliwość dostosowania się do zmieniających się potrzeb i regulacji rynkowych. Zdaje się nawet, że obecnie trudno by było polskim przedsiębiorcom funkcjonować bez tego segmentu rynku pracy, który znacznie odciąża ich w zakresie procesów organizacyjnych i procedur formalno-prawnych. Jak ma wyglądać współpraca na linii Niden z Flexee?

Agencje pracy tymczasowej wyszukują pracowników na zlecenie danej firmy. Osoba przyjmowana przez agencje zatrudniana jest na czas określony i oddelegowana do konkretnych zadań w firmie klienta (tzw. leasing pracowniczy). Zwykle jest to praca okresowa, sezonowa, doraźna bądź na zastępstwo, gdy etatowy pracownik nagle wypada z grafiku. Zatrudnienie stałego personelu związane jest z niemałymi kosztami utrzymania etatów, działów: administracji i personalnego (HR). Agencje pracy tymczasowej zdejmują ten obowiązek z przedsiębiorcy. Jest to nic innego jak outsourcing. To agencja pełni formalną rolę pracodawcy i to ona zajmuje się rekrutacją, prowadzeniem akt czy wypłatą wynagrodzeń. Pozwala to również znacznie obniżyć koszty zatrudnienia.

– Flexee połączyła swoje siły z agencją pracy tymczasowej Niden, która zamierza nadal aktywnie inwestować w rekrutację pracowników tymczasowych, a wyselekcjonowana i zatrudniona kadra będzie mogła wspomagać naszych europejskich klientów. Ich determinacja oraz chęć poszukiwania właściwych rozwiązań, zarówno dla pracowników jak i zleceniodawców niezwykle nam imponuje. Cieszymy się, że z naszą aplikacją możemy wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu obu stron – mówi Andrzej Nowak, twórca i prezes Flexee.

Aby przyciągnąć pracowników na określony czas, trzeba im zaproponować atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet świadczeń i benefitów. Niemałe znaczenie ma też wizerunek pracodawcy, o czym doskonale wiedzą zarządzający agencją Niden. Takim benefitem może być dostęp do wypłaty na żądanie z Flexee, stąd pomysł na połączenie sił. Korzystając z aplikacji, mogą każdego dnia miesiąca pobierać część przyszłej wypłaty.


– Pracownicy otrzymują aplikację mobilną, która daje im stały dostęp (24/7) do własnego wynagrodzenia w miarę zarabiania. Decyzja, jaką kwotę pobiorą z zarobionej puli pieniędzy, należy do nich. Szybka Wypłata oznacza więc swobodny i elastyczny dostęp pracowników do ich wynagrodzenia w razie nieprzewidzianych wydatków, bez konieczności ubiegania się o zaliczki od pracodawcy oraz poleganiu na pomocy bliskich – komentuje Nowak.

Agencja Niden od 15 lat wspiera firmy w zaspokojeniu potrzeb kadrowych. Flexee natomiast oferuje benefit, który pomaga firmom budować organizacje, w których panuje kultura doceniania („great place to work”). Zmotywowany pracownik lepiej wykonuje swoje zadania, a pracodawca otrzymuje lepszy wynik, zatem obie strony stosują zasadę win-win.

– Wieloletnia współpraca agencji Niden z Holandią pozwoliła jej stworzyć prężną organizację, która stale poszerza portfolio swoich klientów oraz zakres oferowanych usług. Otwarcie na rynki wschodnie pozwoliło im stać się swoistym pomostem między Europą Zachodnią i Wschodnią, pozwalając optymalnie łączyć aktualną podaż zasobów ludzkich z popytem na europejskich rynkach. Nie mamy wątpliwości, że połączenie sił, wymiana doświadczeń i wartości to „perfect match” – mówi Nowak.


Dane jednej z agencji pracy tymczasowej, z którymi współpracuje Flexee jasno mówią, że jej pracownicy średnio cztery razy w miesiącu wypłacają swoje wynagrodzenie, a tylko 20% nie korzysta z opcji wcześniejszej wypłaty wcale. Rekordzista wypłacił sobie wynagrodzenie 17 razy, a średnia kwota wypłaty to 450 zł. Badania wykazują także, że 80% pracowników chciałoby otrzymywać wypłatę częściej niż raz w miesiącu.

– Cieszymy się, że będziemy mogli wspierać pracowników tak dużej organizacji jak Niden. Wynagrodzenie na życzenie z Flexee zmniejszy stres finansowy pracowników, poprawi poczucie bezpieczeństwa i przynależności do firmy oraz wzmocni motywację do pracy. Pracownicy otrzymują finansowy benefit, wspierający ich także w nagłych, nieprzewidzianych wydatkach jak np. koszty leczenia czy naprawa samochodu – dodał Andrzej Nowak.


Agencja pracy tymczasowej Niden już nam zaufała! Zaoferuj wynagrodzenie na życzenie z Flexee swoim pracownikom. Stań się liderem wśród pracodawców, mających na uwadze potrzeby swoich zespołów i przekuj zaangażowanie pracowników w sukces biznesowy Twojej firmy.

Dodaj komentarz