Dwie trzecie aktywnych zawodowo Polaków odczuwa stres finansowy związany z Polskim Ładem – wynika z raportu przygotowanego przez GfK we współpracy z Flexee. Jednocześnie proszenie o pożyczkę jest dla znaczącej większości pracujących Polaków nieprzyjemne i kłopotliwe.

Celem badania było sprawdzenie, w jakiej skali konsumenci mierzą się z ograniczonym budżetem domowym i stresem finansowym związanym z brakiem środków oraz w jaki sposób radzą sobie z tymi wyzwaniami. Badanie GfK zrealizowano w dniach 2-14 lutego 2022 r., czyli jeszcze przed tym, jak rząd zapowiedział reformę Polskiego Ładu, mającą na celu zmianę najbardziej kontrowersyjnych zapisów.

Z raportu wynika, że osoby aktywne zawodowo niepokoją się o swoje finanse. Aż 65 proc. badanych odczuwa stres związany z nowymi regulacjami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu, a 46 proc. badanych jest przekonanych, że ich sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu na skutek wprowadzenia tego programu.

Jednocześnie 39 proc. pracujących Polaków w ciągu ostatniego roku pożyczało pieniądze przed kolejną wypłatą, z czego 64 proc. było zmuszonych pożyczyć pieniądze co najmniej kilka razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Natomiast 53 proc. badanych deklaruje, że zawsze wystarcza im pieniędzy od wypłaty do wypłaty.

Dodaj komentarz