Agencje pracy tymczasowej na stałe wpisały się w rynek pracy w Polsce, co więcej – stały się silnym i często wykorzystywanym ogniwem procesu rekrutacji. Praca tymczasowa daje pracodawcom możliwość dostosowania się do zmieniających się potrzeb. Zdaje się nawet, że obecnie trudno by było polskim przedsiębiorcom funkcjonować bez tego segmentu rynku pracy.

Jeśli chodzi o całą Unię Europejską, zatrudnienie tymczasowe na przestrzeni lat – między rokiem 2003 a 2019 – nie wahało się znacznie: od 12,6 proc. ogółu pracowników w pierwszym kwartale 2003 r. do 13,6 proc. w drugim kwartale 2019 r.

Jak podaje Eurostat, w 2020 jedna piąta (20,3 proc.) pracowników urodzonych poza Unią Europejską, a zatrudnionych na jej terenie, była zatrudniona na podstawie umowy tymczasowej. W wypadku osób pochodzących z innego państwa członkowskiego odsetek ten był niższy – wyniósł 13,8 proc.

Pracownikami zatrudnionymi w tej formie są jednak głównie osoby pochodzące spoza wspólnoty. Jak podaje Eurostat, w 2020 roku w Polsce było to 40,6 proc., dla porównania – 17,9 proc. rodaków. Zaraz po nas jest Cypr (35,8 proc.), Hiszpania (35,1 proc.), Portugalia (26,8 proc.) oraz Szwecja (25,2 proc.). Najmniej popularne zatrudnienie na określony czas jest w Estonii (2,1 proc.), Austrii (6,9 proc.), na Węgrzech (7,2 proc.) i w Irlandii (7,5 proc.).

Polska plasuje się na drugim miejscu wśród państw Unii Europejskiej pod względem liczby obywateli pracujących na tymczasowych umowach o pracę. Wyprzedza nas tylko Hiszpania (21,8 proc.).

 

Aby się rozwijać, potrzebujemy pracowników tymczasowych

Praca tymczasowa w Polsce ma się dobrze, ponieważ polskie firmy, by się rozwijać, zwyczajnie potrzebują elastycznych form zatrudnienia. Bez nich przedsiębiorcy mieliby niemałą trudność z reakcją na sezonowość w wielu branżach, na nowe zamówienia i projekty oraz ich krótkie terminy realizacji. Bez pracowników tymczasowych nie miałyby szans budować swojej konkurencyjności.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że aby przyciągnąć pracowników na określony czas, trzeba im zaproponować atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet świadczeń i benefitów. Niemałe znaczenie ma też wizerunek pracodawcy. Takim benefitem może być dostęp do wypłaty na życzenie z Flexee. Korzystając z aplikacji, pracownicy mogą każdego dnia miesiąca pobierać wypracowaną już część swojej przyszłej wypłaty. – Pracownicy otrzymują aplikację mobilną, która daje im stały dostęp do Szybkiej Wypłaty. W miarę zarabiania, każdego dnia, o każdej porze – 24/7. Decyzja należy do nich. Szybka Wypłata oznacza swobodny dostęp pracowników do ich wynagrodzenia wtedy, kiedy tylko tego potrzebują – mówi Andrzej Nowak, współtwórca i prezes zarządu Flexee.

 

Jak działają agencje pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej wyszukują pracowników na zlecenie danej firmy. Osoba przyjmowana przez agencje zatrudniana jest na czas określony i oddelegowana do konkretnych zadań w firmie klienta (tzw. leasing pracowniczy). Zwykle jest to praca okresowa, sezonowa, doraźna bądź na zastępstwo, gdy etatowy pracownik nagle wypada z grafiku. Zatrudnienie stałego personelu związane jest z niemałymi kosztami utrzymania etatów, działu administracji i HR-ów. Agencje pracy tymczasowej zdejmują ten obowiązek z przedsiębiorcy. Jest to nic innego jak outsourcing. To agencja pełni formalną rolę pracodawcy i to ona zajmuje się rekrutacją, prowadzeniem akt czy wypłatą wynagrodzeń. Pozwala to również znacznie obniżyć koszty zatrudnienia.

 

Kogo poszukują agencje pracy tymczasowej?

Agencje poszukują pracowników z różnych dziedzin, tak do pracy fizycznej, jak i umysłowej. Pracownicy po prostu muszą posiadać określone kwalifikacje. Praca tymczasowa to rozwiązanie bardzo popularne w branżach, w których często zmienia się zapotrzebowanie na personel, stąd w zatrudnianiu pracowników tymczasowych dominują firmy z sektora produkcyjnego, magazynowego i logistycznego. Elastyczny charakter pracy pozwala przedsiębiorstwom bardzo szybko dostosować się do zmiennej liczby zamówień (np. latem w sektorze budowlanym czy przed Bożym Narodzeniem w logistyce). Tym sposobem pracodawca może zmniejszyć koszty związane godzinami nadliczbowymi, ale też postojami w pracy, gdy spada liczba zleceń. Trzeba w tym miejscu jednak zauważyć, że model pracy tymczasowej zmienia się w ostatnich latach. Praca kojarzona z pracownikami fizycznymi czy produkcyjnymi staje się powoli domeną pracowników średniego szczebla administracji np. przy czasowych projektach. Stąd coraz częściej w formie tej zatrudniani są wykwalifikowani specjaliści czy managerowie.

Praca tymczasowa ma też liczne zalety dla pracowników. Jest to legalna forma zatrudnienia, dzięki której pracownik posiada pełen pakiet ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotne. Praca na określony czas pozwala pracownikowi zdobyć doświadczenie w firmie, w której trudno na starcie o stałą posadę. Wiele firm traktuje pracę tymczasową jako okres próbny pracownika, by sprawdzić jego umiejętności i zdolności adaptacyjne. Zgłoszenie się do agencji pracy to też stosunkowo łatwa opcja zatrudnienia i dostęp do wielu ofert pracy w jednym miejscu. Pracownik nie musi wyszukiwać ogłoszeń, brać udziału w rekrutacjach, jego kandydatura automatycznie brana jest pod uwagę w wielu rekrutacjach. Kolejną zaletą jest elastyczność, praca w tej formie często daje się pogodzić z nauką, pracą w innym miejscu. Jednocześnie, w razie potrzeby, krótszy okres wypowiedzenia dla pracownika tymczasowego umożliwia szybką zmianę pracy. Agencje pracy tymczasowej nie pobierają opłaty za zgłoszenie się ani prowizji z wynagrodzenia pracownika. Koszty pozostają po stronie firm zlecających rekrutację.

 

Zatrudnienie na określony czas pozwala na elastyczność

Jak potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez ManpowerGroup, elastyczność w miejscu pracy to jeden z głównych czynników motywujących do podjęcia nowego zatrudnienia. Przyznaje to 31% Polaków (Raport ManpowerGroup „Praca dla mnie – analiza potrzeby elastyczności”). Szacowana liczba pracowników tymczasowych w Polsce wynosi 323 tys. osób (według badań Polskiego Forum HR). W tę potrzebę doskonale wpisuje się Flexee, które daje pracownikom elastyczny, natychmiastowy dostęp do wynagrodzenia.

Dane jednej z agencji pracy tymczasowej, z którymi współpracuje startup, jasno mówią, że jej pracownicy cenią benefity pracownicze i szybki dostęp do wynagrodzenia ma dla nich istotne znaczenie. – Wynagrodzenie na życzenie z Flexee zmniejsza stres finansowy pracowników, poprawiając ich samopoczucie i motywację do pracy. Pracownicy mają stały dostęp do zarobionych już środków, to benefit, który wspiera codzienne zwykłe potrzeby, pozwala na wypłacanie tygodniówki, ale też wspiera w nagłych, nieprzewidzianych wydatkach jak np. koszty leczenia czy wynikła niespodziewanie naprawa samochodu – mówi Andrzej Nowak. Zaoferuj Flexee swoim pracownikom i wzmocnij swoją pozycję jako pracodawca.

Dodaj komentarz