Wcześniej spółka chwaliła się udaną rundą finansowania, w trakcie której pozyskała od inwestorów 13 mln zł

Na prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego liście małych instytucji płatniczych pojawiła się spółka Flexee Finance, rozwijająca narzędzie określane mianem wypłaty na żądanie. Zgodnie z wpisem w rejestrze KNF Flexee może m.in. przyjmować wpłaty i realizować wypłaty gotówki, transakcje płatnicze, obsługiwać karty płatnicze i wiele innych funkcji zawartych w ustawie o usługach płatniczych.

Dodaj komentarz