Badania pokazują, że 2/3 aktywnych zawodowo Polaków odczuwa stres finansowy związany z Polskim Ładem. W ciągu ostatniego roku prawie 40 proc. osób pożyczało pieniądze od znajomych lub rodziny przed terminem wypłaty wynagrodzenia. Sytuacja nie ulegnie poprawnie.

Polski Ład przypadł na okres podwyższonej frustracji finansowej Polaków. Flagowy projekt rządu wywołał konsekwencje psychologiczne – jesteśmy przez niego jeszcze bardziej zestresowani – tak wynika z raportu przygotowanego przez Katarzynę Żakowską i Anna Kotermanowicz-Siodoś z GfK (Growth from Knowledge) przy współpracy z Flexee.

Stres pogłębiają działania rządu

65 proc. badanych odczuwa stres związany z nowymi regulacjami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu, a 46 proc. badanych jest przekonanych, iż ich sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu na skutek wprowadzenia tego programu.

Autorki badania jako punkt wyjścia do przygotowania analizy przyjęły założenie, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych jest pod nieustanną presją od momentu wybuchu pandemii, czyli od wiosny 2020 r.

Celem badania było sprawdzenie, w jakiej skali konsumenci mierzą się z ograniczonym budżetem domowym i stresem finansowym związanym z brakiem środków oraz w jaki sposób radzą sobie z tymi wyzwaniami – jest to temat szczególnie istotny w obliczu rosnącej inflacji i zwiększonych obciążeń podatkowych (Polski Ład). Dodatkowo sprawdzano, w jaki sposób w obliczu „krótkiego cashflow” Polacy zaspokajają swoje potrzeby finansowe i jaką rolę w tym zakresie odgrywają pracodawcy.

Dodaj komentarz