Ludzki umysł skłonny jest do pochopnych generalizacji i nietrafnych osądów, dlatego szefowie, którzy podejmują decyzje dotyczące organizacji arbitralnie, polegając wyłącznie na własnej intuicji i wyobrażeniach, muszą liczyć się z tym, że ich skutek może być odwrotny do zamierzonego.

Z pozycji lidera wiele rzeczy jest trudne do dostrzeżenia, czy wręcz przed jego wzrokiem ukryte. Szczególnie gdy idzie o motywacje czy subiektywne odczucia członków zespołu. Stąd tak łatwo o pomyłki w ocenie poziomu zaangażowania, satysfakcji z pracy czy wynagrodzenia, a nawet poziomu stresu wśród pracowników.

Współczesna kultura organizacyjna nauczyła się radzić sobie z tym problemem, tj. poznawać i analizować punkt widzenia pracowników. Opinie ustala się na podstawie badań ankietowych. Ich prawdomówność i szczerość, a co za tym idzie wiarygodność uzyskanych w ten sposób odpowiedzi, zależy bezpośrednio od zapewnienia ankietowanemu anonimowości.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji i postawieniu właściwych pytań ankiety mogą dostarczać bezcennych informacji na temat funkcjonowania organizacji, mierzyć poziom zaangażowania i zadowolenia pracowników oraz gromadzić opinie na temat zachodzących w firmie procesów.

To pracownicy najlepiej znają podstawowe problemy firmy, wiedzą co można poprawić i to oni właśnie niejednokrotnie potrafią zasugerować najlepsze rozwiązania.  Wczesne zidentyfikowanie problemów zwiększa szansę na ich szybkie rozwiązanie i ograniczenie ewentualnych strat. Ważne by być otwartym na postulaty pracowników i dostrzec ich potrzeby.

Znajomość metodologii prowadzenia badań to bardzo cenna i przydatna umiejętność. Dzięki nowym technologiom, bynajmniej nie ograniczona do wąskiego kręgu wtajemniczonych.

Dedykowane narzędzia informatyczne pozwalają zautomatyzować cały proces tworzenia i przeprowadzania badań pracowniczych. Naprowadzają także jakie pytania warto zadać. Podpowiedzi co badać i jak badać można znaleźć np. w ogólnie dostępnym przewodniku „Ankiety w HR”.

Kilka wskazówek, jak przygotować skuteczną ankietę

1. Sprecyzuj pole badawcze
2. Zadawaj konkretne pytania
3. Urozmaicaj formę pytań
4. Zadbaj o przystępność języka
5. Unikaj wielowątkowości
6. Aktualizuj pytania
7. Zaplanuj publikację

Niektóre wydają się banalne? Nic podobnego! Warto dopracować każdy szczegół, bo życie przynosi nieoczekiwane sytuacje. Badacze jednej z wiodących na rynku pracowni badań opowiadają anegdotę o jednej z respondentek. Proszona o ocenę reklamy kremu na żylaki, wyrażała się o niej z nieskrywanym entuzjazmem. Równocześnie wśród odpowiedzi zakreśliła: „Czuję się zdegustowana”. Dopytywana, co miała na myśli, wyjaśniła, że reklama wywołała u niej silną chęć „zdegustowania” kremu…

Ale już całkiem poważnie, warto pytać i warto korzystać z badań

Dzięki nim np. wiemy, że aż 48% Polaków deklaruje, że nie starcza im pieniędzy do kolejnej wypłaty, a 4 na 10 pracujących Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Równocześnie pracodawcy niechętnie udzielają zaliczek. To realny problem, który ma wpływ na kondycję psychiczną pracowników. Badanie na reprezentatywnej próbie (n=1000) osób aktywnych zawodowo w lutym 2022 przeprowadziła pracownia badań GfK na zlecenie Flexee.

Przyczyny dla których tracimy „płynność” bynajmniej nie muszą być dramatyczne. Wystarczy nieprzewidziana sytuacja, usterka w domu, czy nawet okazja, z której żal byłoby nie skorzystać.

Oddajmy głos pracownikom

Byłem w trasie i nagle okazało się, że zepsuł mi się silnik.

Szkoła zaplanowała wycieczkę do Energylandii. To było marzenie moich maluchów!

Mój zwierzak nagle zachorował. Nie zważając na koszty pognałam do weterynarza.

Kto z nas nie znalazł się w podobnej sytuacji? Nie wiążą się one bezpośrednio z pracą, ale niewątpliwie nerwy, które im towarzyszą, wpływają na naszą ogólną kondycję. Stąd przewidujący pracodawca, jeżeli właściwie zdiagnozuje problem, może poszukać rozwiązania, które ten stres rozładuje. Warto zatem, układając ankietę, zostawić w niej także miejsce na pytania otwarte i wyjść poza utarte schematy, żeby dowiedzieć się więcej także o sytuacji osobistej, która bez wątpienia wpływa na jakość wykonywanej pracy.

I rzecz najważniejsza, skoro dzięki ankietom będziemy już „wiedzieć”. Wyniki badań powinny zostać opublikowane w wewnętrznych kanałach informacji. Pracodawca powinien także poinformować, jakie praktyczne wnioski z nich wyciągnął i jakie podjął na ich podstawie realne działania.

Wielu pracodawców nie wie, że ich pracownicy mierzą się ze stresem finansowym

Z naszego badania, zrealizowanego wspólnie z pracownią GfK pt. „Polak i finansowe zakręty. Gdy wypłaty nie starcza do pierwszego” dowiedzieliśmy się jakie nastroje mają pracujący Polacy oraz jaki jest ich stosunek do pieniędzy, jakie mają nawyki – te związane z pożyczaniem i oszczędzaniem i dlaczego elastyczny dostęp do wynagrodzenia sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa finansowego pracowników. Zapraszamy do przeanalizowania raportu i wyciągnięcia z niego własnych, interesujących wniosków. Być może w Twojej firmie znajdują się osoby, które przeżywają obecnie trudności finansowe. Działania w kierunku zrozumienia i poprawy ich dobrostanu, przyniosłyby korzyści obu stronom.

Dodaj komentarz