Zarząd Flexee ogłosił zamknięcie rundy seed, polska spółka pozyskała kapitał w łącznej wysokości do 13 mln zł, z czego 9 mln zł w ramach finansowania dłużnego, a 4 mln zł to transakcje equity. Wiodącym inwestorem została firma inwestycyjna JR HOLDING ASI S.A.

Nowatorski produkt spółki

Flexee daje użytkownikom swojej aplikacji dostęp do wynagrodzenia w czasie rzeczywistym, to znaczy umożliwia wcześniejsze wypłacanie zarobionych pieniędzy na życzenie – bez czekania do dnia wypłaty. Usługa wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy w razie niespodziewanych wydatków potrzebują pieniędzy przed dniem wypłaty wynagrodzenia. Bez względu na rodzaj umowy, jaką pracownik zawarł z pracodawcą, Flexee umożliwia mu wypłacenie pieniędzy nawet za każdy przepracowany dzień, a środki pojawiają się na koncie bankowym pracownika w kilka sekund po naciśnięciu przycisku „Wypłać”.


– Flexee przyciąga nowych klientów. Coraz częściej doceniają oni potencjał w usłudze wypłaty na życzenie, dzięki temu pipeline cały czas się poszerza. Pracownicy wysoko oceniają nasz nowoczesny benefit, pracodawcy zaś dostrzegają wartość w strategii doceniania swoich pracowników, co będzie mieć wymierny wpływ na wzmocnienie ich lojalności, zwiększenie motywacji, a w efekcie – wzrost biznesu pracodawcy, dostrzegającego potrzeby swoich pracowników – wskazał Andrzej Nowak, Prezes i założyciel Flexee.


Rozwiązanie powstało na fali popularnego w krajach anglosaskich trendu „salary on demand” i zmieniającej się ekonomii w kierunku korzystania z usług i produktów „na życzenie”, które zyskują coraz szerszą grupę zwolenników.

Do 13 mln zł w rundzie seed

W podpisanej umowie inwestycyjnej strony zobowiązały się do zapewnienia łącznie do 13 mln zł kapitału na rozwój Flexee. Dzięki uzyskanemu kapitałowi Flexee spodziewa się, że w 2022 roku dostarczy swoją aplikację do co najmniej kilkudziesięciu tysięcy pracowników.


– Cieszymy się na myśl o rozpoczynającej się współpracy z tak doświadczonym inwestorem jakim jest JR HOLDING. Widzimy ogromny potencjał w budowaniu wspólnej synergii z nowym inwestorem w zakresie wzrostu naszego biznesu do nowych klientów i rozwoju technologii. Pozyskana wysoka runda pozwoli nam znacznie przyśpieszyć wzrosty naszego start-upu, gwarantuje utrzymanie poziomu naszych usług na najwyższym poziomie oraz umożliwi prowadzenie dalszej, płynnej obsługi klientów – skomentował Andrzej Nowak, Prezes i założyciel Flexee.


– Flexee posiada już portfel podpisanych umów z klientami (pracodawcami) z różnych sektorów. Zapewnione w ramach obecnej rundy finasowanie zagwarantuje możliwość świadczenia usługi wszystkim zainteresowanym klientom. Widzimy spory potencjał w tym nowatorskim na polskim rynku rozwiązaniu, co potwierdza zainteresowanie ze strony klientów. Wejście do portfela JRH to dla spółki również możliwość współpracy z naszymi spółkami, np. z KBJ. Ta transakcja wpisuje się w naszą strategię inwestowania w branże przyszłości i dalszej dywersyfikacji portfela – dodał January Ciszewski, Prezes i główny akcjonariusz JR HOLDING.

Nowoczesna technologia – niższe koszty działania

W tworzeniu aplikacji Flexee wykorzystano najnowsze technologie i systemy zabezpieczeń, jakimi posługują się banki, a procesy są w pełni zautomatyzowane, zatem nie wymagają dodatkowego nakładu pracy zespołu ds. płac po stronie klienta. Wypłacone środki oraz opłaty zostaną rozliczone w momencie, gdy na konto pracownika trafi docelowe, comiesięczne wynagrodzenie. Szybkie, proste dla użytkowników i zautomatyzowane procesy, niskie ryzyko defaultów oraz możliwość skalowana usługi na wielu użytkowników jednocześnie, oznaczają znacznie niższe koszty działalności i pozyskania użytkownika. Dzięki temu Flexee jest w stanie dostarczyć swoją usługę ponad dziesięciokrotnie taniej od usług finansowania obecnych na rynku, takich jak np. pożyczki bankowe czy chwilówki. Flexee świadczy swoją usługę w przejrzystym modelu prowizyjnym i opartym o subskrypcje.

O spółce JR HOLDING ASI:

JR HOLDING ASI S.A. to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Zgodnie ze strategią, firma zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł, rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także, w latach 2021-2022, zainwestować 200-500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business. Spółka rozpoczęła proces przenoszenia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

Dodaj komentarz